EKOL energo s.r.o.

Výrobce turbín z Brna


Vítejte ve společnosti EKOL energo s.r.o.

Základní fakta


Sídlo společnosti EKOL energo s.r.o. EKOL energo s.r.o., má za sebou již více než 7 let úspěšného samostatného ekonomického působení.


Hlavní záměr společnosti, což je výroba parních turbin kondenzačních i protitlakových do výkonu 70 MW, se nezměnil. Kromě své hlavní činnosti, což je výroba nových parních turbín podle designu EKOL o výkonech do 70 MW, úspěšně se rozvíjí a graduje oblast rekonstrukce a modernizace již používaných parních turbín a podstatné rozšíření nabídky v oblasti servisu. Naše společnost dle dohody se zákazníkem vysílá od 8 do 24 hodin k signalizovaným závadám a haváriím své specialisty, kteří na místě navrhnou způsob odstranění závady s minimálními finančními dopady na zákazníka, a to ať už v oblasti nákladů na opravu nebo v maximálním zkrácením doby opravy. Kromě toho zabezpečuje naše společnost opravy v rozsahu od běžných až po kompletní generální opravy. Podle rozsahu opravy jsou tyto prováděny přímo u zákazníka nebo v prostorách našeho výrobního závodu společnosti v Brně – Líšni, Zaoralova 7. Zbývající, především strojní kapacity, které společnost vlastní, jsou využívány pro potřeby renomovaných strojírenských společností, a to jak v České republice, tak i v ostatních zemích Evropské unie.


Tak jak je v názvu naší společnosti uvedeno, výroba i provozování našich výrobků je zajišťováno s maximálním důrazem na EKOLogii. Dodržování ekologických principů je nadále pro nás prioritou č. 1, a je v neposlední řadě našim přínosem pro celosvětové hnutí za zdravé a stále se zlepšující životní prostředí.


Naše společnost EKOL energo s.r.o., je významnou jedinou výrobní a servisní společností, skupiny EKOL GROUP. Současným cílem této skupiny je kromě dodávek kusových turbogenerátorů, zaměření na projekci, konstrukci, výrobu a výstavbu kompletních energetických celků (tepláren i elektráren) na „zelené louce“, kde jako palivo jsou využívána klasická fosilní paliva, ale i biomasa (sláma obilná i řepková, v balících i peletách, dřevní štěpka, atd.). A toto je další příklad přínosu skupiny EKOL GROUP pro neustále zlepšování životního prostředí.Generální ředitel

Jsme připraveni řešit Vaše požadavky tak, abyste byli s firmou
EKOL energo s.r.o. i nadále spokojeni.
Děkuji všem našim zákazníkům za trvalou přízeň.


Ing. Vratislav Goj
generální ředitel