Naše strategie

Klíčové postupy a základní kritéria naší práce směřují od počátku k naplnění dvou primárních cílů - ekologické šetrnosti našich technologických řešení a maximální spokojenosti všech klientů.

Důraz na ekologickou šetrnost našich produktů jsme si dali do samotného názvu společnosti. EKOL energo znamená ekologickou energii. Plně si uvědomujeme odpovědnost nejenom k našim současným klientům ale de facto i budoucím generacím, v jakém stavu předáme naše energetická zařízení.

Jsme připraveni poskytnout Vám všechno, co potřebujete, a to v takovém pořadí, jaké je pro Vás nejvýhodnější.

Ve společnosti EKOL energo s.r.o. je vytvořen integrovaný systém řízení pro zajištění spokojenosti zákazníků i zaměstnanců, který zahrnuje:

  • péči o jakost výrobků
  • péči o životní prostředí
  • péči o bezpečnost práce

Požadavky na tento systém jsou deklarovány v mezinárodních standardech reprezentovanými aktuálním vydáním norem ISO 9001 pro jakost, ISO 14001 pro životní prostředí a OHSAS 18001 pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Vedením společnosti je nastavena dlouhodobá politika pro integrovaný systém jejího řízení ve smyslu těchto mezinárodních norem - ke stažení. Pro zajištění fungování celého systému jsou definovány procesy a je vytvořen systém směrnic a instrukcí pro zaměstnance tak, aby požadavky mezinárodních norem byly naplněny. Efektivnost fungování procesů a celého systému je pravidelně přezkoumávána.

Společnost EKOL energo s.r.o. je držitelem certifikátů o implementaci požadavků těchto mezinárodních norem pro uvedené systémy - ke stažení.

Jsme připraveni stát se Vašim partnerem kdykoliv, nezávisle na povaze či rozsahu Vašeho projektu.

 

EKOL energo s.r.o.

EKOL energo s.r.o., má za sebou již více než 11 let úspěšného samostatného ekonomického působení.


+420 543 531 630

Pošlete nám e-mail
ECOSTART a. s.

14. 9. 2023 společnost EKOL Martin podepsala smlouvu se společností ECOSTART a....

Aktualizováno: 14.09.2023