Revize

Revize tvoří pravidelnou součást provozního cyklu zařízení, ale mohou být vyvolány i potřebou, která vyplyne z náhle vzniklých problémů.

Revize je určena ke zjištění technického stavu daného zařízení a k rozhodnutí o opatřeních, vedoucích k zajištění jeho dalšího bezpečného provozu. Přehled a rozsah těchto opatření je předmětem výchozí revizní zprávy. Tato zpráva tvoří podklad pro jednání se zákazníkem, při kterém je dohodnut rozsah činností zajišťovaných naší firmou, spoluúčast zákazníka, realizační harmonogram, rozsah záruk a cen. Pro parní turbíny má firma EKOL zpracován pro toto jednání standardní rozsah prací pro malou, střední a generální opravu. Tento rozsah je vždy upraven dle skutečných zjištění konkrétního zařízení. Protože při revizích vzniká potřeba nové výroby některých částí, a protože tato výroba je podmíněna časovými požadavky, je účelné projednávat revize jednotlivých zařízení s dostatečným předstihem (doporučujeme jednoroční předstih). To pak umožní připravit výrobu těchto částí tak, aby realizace revize proběhla v zákazníkem požadovaných termínech.

 

EKOL energo s.r.o.

EKOL energo s.r.o., má za sebou již více než 11 let úspěšného samostatného ekonomického působení.


+420 543 531 630

Pošlete nám e-mail
ECOSTART a. s.

14. 9. 2023 společnost EKOL Martin podepsala smlouvu se společností ECOSTART a....

Aktualizováno: 14.09.2023