Reference

NITROGÉNMÜVEK Co. – Turbína jednotělesová, protitlaká


Výrobce

Spilling

Rok výroby

2013

Jmenovitý výkon

2.69 MW

Tlak vstupní páry

3,6 MPa

Teplota vstupní páry

370°C

Otáčky turbíny

11481 1/min

Jmenovitý protitlak

1,45 MPa

Tato turbína měla od prvního uvedení do provozu problémy s netěsností dělící roviny turbínové skříně. Během provozu také došlo k odlomení části bandáže lopatkování. Dále byly poškozeny lopatky dýzového segmentu, břity parních ucpávek a byla odhalena trhlina svaru ve vertikální dělící rovině.

Byla provedena indikace rovinnosti dělící roviny, díky které došlo k vyrovnání této roviny frézováním. Tím pádem bylo nutné provést vykulacení všech funkčních ploch skříně. Byla zhotovena pevnostní analýza turbínové skříně. Na základě výsledku z této analýzu byly provedeny úpravy v dělící rovině s cílem zlepšit rozložení kontaktního tlaku a tím zlepšit těsnost dělící roviny. Upravilo se umístění některých děr pro šrouby a na kritických místech byly použity větší šrouby. Díky těmto úpravám došlo ke znatelnému zlepšení těsnosti této dělící roviny.

Problémové se ukázalo být odlomení bandáže. Jelikož celé oběžné kolo je z jednoho kusu a materiálu nevhodného ke svařování, bylo rozhodnuto o kompletním odstranění bandáže lopatek. Pro kontrolu kmitání kola byla sestrojena modální analýza. Z výsledků vyplynulo, že dynamické vlastnosti rotoru jsou vyhovující a kritické otáčky leží dostatečně daleko od provozních. Výchylky jsou minimální a stabilita rotoru je dostačující pro bezpečný provoz.

Fotogalerie

  • uprava DR.jpg
  • ucpávky opravene.jpg
  • redukovane napeti.jpg
  • poškozené upcávky.jpg
  • poškozená bandáž.jpg
  • modalni analyza.JPG
  • kontaktní tlak.jpg
  • IMG_8335.jpg
 

EKOL energo s.r.o.

EKOL energo s.r.o., má za sebou již více než 11 let úspěšného samostatného ekonomického působení.


+420 543 531 630

Pošlete nám e-mail
ECOSTART a. s.

14. 9. 2023 společnost EKOL Martin podepsala smlouvu se společností ECOSTART a....

Aktualizováno: 14.09.2023